meranti

Tiadalah Selain Kepada Engkau

Tidaklah kepada selain Engkau aku menghiba resa,